Soft and Elegant Bridal Inspiration

Model Marina

Photo Anna Kudinova

MUAH Natalia Skoptsova 

Flowers Romantique Decor 

Dress Il Primo Gomel